Twyyso, the link between social media and business

Twyyso combineert de mogelijkheden van Social Media met bestaande businessmodellen. Een concept dat uitgevers, tv-zenders en programmamakers in staat stelt op unieke wijze content om te zetten in klinkende munt en ook meer engagement te realiseren.

 

Disclaimer

Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien deze e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.
 
This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.
 
Diese elektronische Nachricht und alle ihre Anlagen sind vertraulich und ihr Inhalt kann gesetzlich geschützt sein. Wenn diese E-Mail nicht für Sie bestimmt ist, ist jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung, Kopie, Verteilung oder sonstige Verbreitung davon strengstens verboten. Wenn Sie diese Nachricht per Irrtum erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender sofort zu benachrichtigen und die E-Mail zu löschen. Eine unfehlbare und korrekte E-Mail-Übermittlung kann nicht garantiert werden. Die mitgeteilten Informationen können abgefangen, geändert oder gelöscht werden. Sie können verlorengehen, zu spät oder unvollständig ankommen oder einen Virus enthalten. Der Absender kann daher auch unmöglich haftbar gemacht werden für einen Irrtum oder eine Auslassung im Wortlaut der Nachricht infolge der elektronischen Übermittlung. Falls eine Überprüfung nötig ist, beantragen Sie bitte einen Abdruck.
 
Ce message électronique et chacune de ses annexes sont confidentiels et leur contenu peut être protégé par la loi. S'ils ne vous étaient pas destinés, toute publication, reproduction, copie, distribution ou autre diffusion ou utilisation en sont strictement défendues. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et le détruire ensuite. Une transmission sûre et correcte d'une message électronique ne peut être garantie. L'information transmise peut en effet être interceptée, altérée, perdue ou détruite; sa transmission peut être tardive, incomplète ou contaminée par un virus. C'est pourquoi l'expéditeur ne peut en aucune matière être tenu responsable d'une erreur ou d'une omission dans le contenu du présent message, erreur ou omission qui résulterait de la transmission par voie électronique. Au cas où une vérification est nécessaire, veuillez réclamer une copie papier.
 

  • Tweet met #
  • %- Teken toevoegen voor Artiest
  • Persoonlijk bericht
"De gebruiker de beleving, u de inkomsten"
envellop Stuur ons een mail. telefoon + 31(0)316 295 399